En guide till inköp av laminatgolv

Laminatgolv är ett manligt material som har egenskaper som gör det lämpligt för installation i olika miljöer. När man bestämmer om man ska använda den på en viss plats måste man överväga saker som pris, livscykel, underhållskrav och golvets hållbarhet. Att balansera kraven på utrymmet mot materialets förmåga gör att du kan fatta ett lämpligt beslut om var laminat ska användas.

Information om grundläggande laminatgolv

Garantier för livscykel- och laminatgolv

Hur länge ett laminatgolv kommer att vara kommer att bestämmas av tillverkningsprocessens kvalitet och slitaget och tjockleken. Nivån på fottrafiken inom installationsområdet är också en viktig avgörande faktor. Denna livslängd kan variera från 5 till 20 år.

En av de största nackdelarna med ett laminatgolv är att ytan inte kan förfinas. När materialet är skadat måste det bytas ut. Om en enda plank eller kakel är skadad, kan den vanligtvis ersättas relativt enkelt. Detta är särskilt sant om golvet installerades med en klick ihop limfri metod. Men när ytfinishen har gått ner på hela golvet måste den ersättas helt och hållet.

De flesta laminatgolv kommer med en tillverkargaranti som kan ge dig en bra uppfattning om hur länge du kan förvänta dig att materialet ska vara kvar. Generellt kommer längre garantier att läggas vid högre kvalitet, dyrare produkter. Det är dock viktigt att kontrollera villkoren i garantin innan du köper, eftersom många åtgärder kan upphöra med att rensa ditt skydd. Ofta kommer garantin att ange att laminatmaterial måste installeras på ett visst sätt, eller att du måste använda sina installatörer.

En lista över laminatfördelar och nackdelar

Kostnaden för laminatgolv

Laminatgolvmaterial kommer att sträcka sig i pris från ca $ 2 per kvadratfot upp till $ 10 per kvadratmeter. I vissa fall kan den gå så hög som $ 20 per kvadratmeter för speciellt speciella material och finish.

Med golv får du vanligtvis vad du betalar för, så dyrare laminatgolv kommer att tendera att vara högre kvalitet. Men du måste också se till att du köper dina material från ett välrenommerat detaljhandelsföretag. Du vill också se till att de har en rättvis kvalitetsgaranti på sina laminat.

Faux lövträ laminatgolv

Laminat Installation Bekymmer

En av de stora sakerna om laminatgolv är att det är så enkelt att installera. Med undantag för mattan kan den i allmänhet installeras direkt över ett befintligt golv. Det gör att du kan undvika bekostnad och röra med att ta bort gamla material innan du installerar ett nytt golv.

Du måste emellertid installera ett underlag för att förbereda undergolvet för installation av laminatmaterial. Detta består i allmänhet bara av en korkrulle eller skum, skuren till storleken på rummet. Detta kan hjälpa till att förhindra att lim sänker lederna och limar golvet till undergolvet. Det ger också installationen stabilitet och kan skära ner på det ihåliga ljudet som produceras när man går på dessa material.

Om du installerar laminat på en betonggolv måste du göra ett fuktprov. Tape en plastplåt på betongytan och låt den stå i 3 dagar under ett kraftigt nederbörd. Efteråt, kontrollera om små pärlor av kondens har bildats på plastens botten. Om de har det kan du behöva hjälp av en golvpreparationsspecialist. Även om de inte har det vill du fortfarande installera en ångspärrsköld mellan betongplattan och laminatmaterialen.

Laminatgolvunderlag

Typer av laminatgolv

Direkt tryck: Ytans slitskikt och kärnan i materialet är smält runt det dekorativa bildskiktet med tryckmätning 300 - 500 psi.

Högt tryck: Flera lager är sammanbundna med värme och tryckmätning 1400 psi. Detta material har i allmänhet flera lager, inklusive ett bottenskikt med vattenbarriär, vilket gör det svårare och mer hållbart.

Laminatgolv Bild och Design Galleri

Underhållsbekymmer med laminatgolv

Grundläggande vård av ett laminatgolv kräver att du regelbundet sopa eller dammsuger ytan av materialet för att ta bort små smuts och smutspartiklar. Om de inte tas bort kan dessa partiklar bära ytskiktet och leda till att golvet degenererar snabbare över tiden.

För städning och fläckavlägsnande bör du använda en förhandsgodkänd laminatgolv, enligt rekommenderad golvhandlare. Alternativt kan en lösning av en del vinäger till två delar vatten användas. Låt inte vätskor sitta på golvytan och torka omedelbart upp.

Rekommenderas
Strängt ur hållbarhetssynpunkt skulle den bästa typen av golv för ett hus med små barn vara svårt och icke-fibröst, till exempel laminat, bearbetat trä, lyx vinyl eller keramikplattor. Det fungerar från praktiken, men tröst saknas allvarligt. Så för barnvänlig matta är det en känslig balansering av hållbarhet mot komfort. Unga barn komm
Exponering för bly i leksaker och falska smycken utgör allvarliga hälsoproblem, särskilt för unga, växande barn. Bly, som inte är synligt och inte har lukt, har använts vid tillverkning av färg- och leksaksartiklar. Detta ämne kan absorberas av kroppen och orsaka allvarliga och långvariga hälsotillstånd. Genom oskyl
Din dammsugare, eller de flesta av de upprättstående eller behållare som du kanske vill köpa, är 8- till 12-dammsugare. Hushållsutloppet du kopplar in dammsugare till rymmer högst 15 eller 20 ampere beroende på krets, men 12 ampere är det högsta tillåtna för UL-godkännande, så du hittar inga dammsugare med mer än 12 ampere. Varför förstä
Ett sant rum i trädgården Många trädgårdsmästare skapar sittplatser i sina trädgårdar, men få sitter i dem. Trädgårdar är avsedda att ses, men de flesta trädgårdsmästare tillbringar större delen av sin tid nära och personliga med växterna. Fortfarande är sittplatser en viktig aspekt av någon trädgård. Trädgårdarna är repr
Att slakta och bearbeta dina egna kalkoner på gården kan vara givande om en rörig erfarenhet. Lär dig grunderna för slakt, bearbetning och slaktkalkoner på ett säkert och mänskligt sätt. Kan du bearbeta på gården? Om du ska sälja kalkoner på jordbruksmarknaden, till restauranger eller på annat sätt ta med kalkonerna, måste du se till att din anläggning är USDA-godkänd och uppfyller alla dina lokala och statliga krav på fjäderfäförädling. Om du ska sälja direkt
Breda bönor är kalla vädergrönsaker, som odlas antingen i början av våren eller hösten. Breda bönor har odlats i tusentals år och sägs ha hittats i egyptiska gravar. Även om de vanligtvis kallas fava bönor, kan breda bönor gå olika namn i olika länder. Den breda bönen som kallas antingen Windsor eller rak bön (underartiklar faba var. Major) är den m