Små husdjur 2020

När du frågade "vad äter hökar?" många fågelskådare svarar med gnagare, insekter, fisk eller till och med carrion, och medan dessa ofta föredras byte, är de inte de enda potentiella måltiderna för dessa fåglar. Många rovfåglar jaktar regelbundet små djur, och de skiljer inte mellan en vild varelse och ett älskat husdjur. Men äter hökar